boardwalk

Parterapi

När är det dags att gå i parterapi?

Det kan vara dags att gå i parterapi när:

Ni har svårt att prata med varandra, lusten och viljan att dela med sig av vardagen minskar eller finns inte längre

Ni bråkar ofta och bråken upprepar sig enligt samma mönster

Ni har svårt att förlåta varandra efter ett bråk och gå vidare

Något allvarligt i er relation kan ha inträffat som ni har svårt att klara ut tillsammans. Det kan vara ett verkligt svek eller något som upplevs som ett svek

Ni funderar på att separera

Hur?

Ni träffar en terapeut och i ett första samtal lägger ni fram er situation, vi kommer då fram till hur ni vill gå vidare. Vanligtvis krävs det en serie gemensamma samtal med terapeuten, ibland erbjuder vi enskilda samtal under samtalsserien. Svårigheterna kan tydliggöras, möjligheterna och lösningarna kan växa fram. Vi tar upp både det som skapar problem och det positiva, och arbetar på att skapa känslomässig tillgänglighet och trygghet i er relation. 

Vårt fokus i samtalen är er relation men i en relation är man två. Två som skapar och två som uppfattar. Förändring kommer med ökad förståelse och acceptans för sig själv, partnern och relationen. I vårt arbete fokuserar vi på era respektive upplevelser, strategier, känslor och behov. Vi normaliserar och skapar en mening och ett sammanhang utifrån de personer ni är och era livserfarenheter.Att nå fram till varandra och bli mottagen av sin partner är centralt för välbefinnandet i en parrelation. Vi arbetar med att skapa känslomässig tillgänglighet och trygghet i er relation.Förändringarna i er relation sker hos oss, i samtalsrummet. På hemmaplan kan ni sedan tillämpa förändringarna i ert vardagsliv. Hos oss pratar vi om både det problematiska och det positiva. Förändringarna sker successivt och byggs in i er relation. När ni slutar hos oss kommer ni att känna att ni klarar er på egen hand.

För att uppnå stabila och hållbara förändringar krävs vanligtvis 8-12 samtal. Ni träffar en terapeut och samtalen är mestadels gemensamma. Ibland erbjuder vi enskilda samtal under samtalsserien.Vi utgår från psykosyntesen som förhållningssätt och har också kompetens i KBT och Imago.