beach

Karriärcoaching

Har du fastnat i ditt yrkesliv och känner att du vill vidare men inte vet hur? Du kanske inte trivs på ditt jobb därför att du egentligen vill göra något annat. Vill du starta eget företag men är osäker på vad du ska göra och hur? 

  • Funderar du på att byta jobb/karriär men vet inte till vad?
  • Står du inför valet om du ska stanna kvar på ditt nuvarande arbete eller om det är dags att gå vidare?
  • Behöver du en förändring eftersom ditt jobb inte tar fram det bästa av din kapacitet?
  • Vet du vad du vill men vill ha hjälp att ta dig dit?
  • Vill du känna större mening och mål med ditt liv? 
  • Du vill utforska din potential för att förstå vilken karriär Du kan satsa på?
  • Vet inte hur du ska börja med att förändra? Nytt jobb, starta eget, men vet inte med vad?
  • Har du börjat tappa självförtroende, motivation och arbetsglädje?
  • Söker du en bättre balans mellan arbete och privatliv?

I karriärcoachingen får du stöd, råd och förslag om:

– att utveckla din självkännedom och stärka din självkänsla – självinventering
– att beskriva ditt nästa steg i yrkeslivet – karriärplanering
– att lära dig presentera dig själv och det du har att erbjuda – personlig marknadsföring

Coachen hjälper Dig att hitta och utveckla Din vision. Du sätter upp och arbetar mot tydliga mål, prioriterar det viktigaste och hittar nya alternativ. Med coaching plockar Du fram Din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt. Det är Du som sitter inne med lösningen, Din vilja till resultat är nyckeln till framgångCoachen hjälper Dig att frigöra Dina möjligheter och ger Dig verktygen för detta arbete.

Coachen förtydligar Ditt agerande och reflekterar på Dina steg som Du tar mot Dina mål. Du arbetar med Dina inre hinder och ökar förändringskompetensen. Du arbetar med att öka Din fokuseringsförmåga och självkännedom. Du utvecklar Din kreativitet och lär Dig tänka i nya banor. Det hjälper Dig att bli en bättre beslutsfattare i olika situationer.
Du ökar Din självmotivation och vilja och skapa balans i livet så att Du kan nå dit Du vill.

Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. I coachingen arbetar vi mer handlings- och lösningsinriktat.

"Vi vet vem vi är, men inte vem vi kan vara".          William Shakespeare

Välkommen att räta ut alla frågetecken, ett efter ett.

Om Du vill får du ett första förutsättningslöst "prova på-samtal" för endast 150 kronor.

Välkommen att kontakta mig!