sea

Om oss

Nova Human Resurs vision är att ”med medvetenhet, engagemang och god vilja verka för ökad motivation, delaktighet och glädje i arbetet och i livet som helhet. Vi tror på människans oändliga möjligheter, inneboende utvecklingskraft och förmåga att skapa positiva förändringar.”

henrik lindbergBakom företaget står Henrik Lindeberg som beskriver sig så här: ”Jag är humanist och tror på människan och på dess oändliga möjligheter. Mitt syfte är att kunna hjälpa andra människor i deras utveckling, i förändringsarbete, i att skapa balans och kunna styra sitt liv och sin verksamhet. I livets olika skeden kan vi alla behöva hjälp att hantera en svår situation, att få lite perspektiv på tillvaron. Då vill jag finnas där för dig, att vara där du befinner dig och uppleva glädjen av att få se dig växa som människa och få nya insikter.”

Under många år har jag arbetat med människor, först som socialarbetare och lärare, och sedan i drygt 20 år som ledare i olika organisationer (statliga, kommunala verksamheter och privata verksamheter). Allt detta har också gett mig en stor erfarenhet av lednings- och förändringsarbete liksom arbete med olika kulturer.

Min utbildningsbakgrund är socionom, ämneslärare, diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes (HumaNova) och ICF-certifierad coach. Jag är också utbildad psykoterapeut i integrativ psykoterapi, motsvarande steg-1, med KBT, ACT, schematerapi och relationell psykoterapi). Jag har en imagoutbildning i parterapiarbete och har också gått ett antal ledarutbildningar.

Nova Human Resurs startade år 2002 och har sedan dess arbetat med coaching, samtalsterapi, psykoterapi, parterapi, handledning, teamutveckling, organisationsutveckling, workshops och föreläsningar. Vi vänder oss till privata företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Exempel på företag och organisationer som vi arbetat mot är Axis Communications, Daikin, Lindinvent, Industritorget, Arbetsförmedlingen, Jordbruksdepartementet, LKF och skolor i Skåne (grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar) samt ett antal mindre företag. För referenser, kontakta oss. Henrik Lindeberg är medlem i Psykosyntesförbundet, innehar en behandlings- och skadeförsäkring samt följer de etiska regler som finns hos Psykosyntesförbundet och ICF. Nova Human Resurs har F-skattebevis.