prairie

Snabbcoaching

Du har en mer konkret och speciell fråga som du vill bli coachad på. Vi träffas 1-5 gånger. Du sätter upp ett tydligt mål, prioriterar och hittar ett alternativ.

Det är Du som sitter inne med lösningen, Din vilja till resultat är nyckeln till framgångCoachen hjälper Dig att frigöra Dina möjligheter och ger Dig verktygen för detta arbete.

Coachen ställer utmanande frågor, förtydligar Ditt agerande och reflekterar på Dina steg som Du tar mot Dina mål. Coachen är starkt närvarande, inkännande och icke-dömande.

Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. I snabbcoachingen arbetar vi än mer handlings- och lösningsinriktat.

Du kan bli coachad inom livets alla områden, arbetsliv, studier, sport och fritid, föräldraroll, relationer, karriären, ja alla områden där du vill hitta en bättre balans i livet.

Vi börjar med att prata om Din vision och vad Du vill ha ut av coachingen. Vi lägger sedan upp en plan och bestämmer hur många gånger vi ska träffas och hur ofta.