rive

Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi är ett sätt att ta ansvar för sitt liv.

Du bestämmer Dig för att gå i samtalsterapi av olika anledningar. Det kan vara att Du inte mår bra, Du känner dig kanske ledsen eller orolig. Du kan vara inne i en livskris, känna stress och ångest, eller ha sömnproblem. Du kan söka för relationsproblem eller arbetslivsrelaterade problem.

Det kan också vara en önskan att lära känna Dig själv bättre, att bättre kunna styra Ditt liv och använda alla Dina möjligheter som människa. Eller kanske vill Du prata om existentiella frågor.

Du behöver kanske hitta nya förhållningssätt till Dig själv och andra. Eller behöver Du träna Dig att bli mer medveten om Dina behov och Din verkliga vilja.

Målet är att Du finner en väg som leder framåt, mot ökad självkännedom och en bättre balans. Du hittar Ditt syfte eller Din vision, utnyttjar alla Dina möjligheter bättre, tar ansvar för och styr Ditt liv.

Som samtalsterapeut för Dig vill jag gärna vara med Dig på din inre resa mot att bli den Du är. Jag vill arbeta med respekt, kärlek och med en helhetssyn på Ditt liv.
Relationen mellan Dig och mig är också viktig, så från början bestämmer vi ett visst antal gånger som vi träffas. Därefter kan vi stämma av och se hur Du upplever samtalsterapin, allt för att en fortsättning ska kännas bra.

Min grund i samtalsterapin är psykosyntesen, den är ett fantastiskt och väl beprövat och utvecklat förhållningssätt. Psykosyntesen fokuserar på det friska och positiva i människan och ser potentialen och möjligheten att växa i personliga svårigheter. I varje problem finns fröet till personlig utveckling och mognad. Den hjälper oss att hitta dolda förmågor. I psykosyntesterapin arbetar vi med den hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ. Psykosyntesen är en praktisk psykologiform där varje individ uppmuntras att ta sitt eget ansvar. 

Jag arbetar med  integrativ psykoterapi, med inslag av KBT, ACT, schematerapi, relationell psykoterapi, d v s relationen mellan mig och klient är viktig.

De terapeutiska verktygen i detta arbete är främst det terapeutiska samtalet, och olika tekniker inom psykosyntesen, KBT och ACT, som guidade meditationer, avspänningsövningar, olika arbetsformulär, fotografier, rita och skriva, dröm- och symbolarbete och gestaltövningar. Syftet är att öppna upp för intuitiv kunskap från det omedvetna och att åter komma i kontakt med Dina resurser.

Vi arbetar med att få syn på dina mönster och desidentifiera dig från dem och träna upp och stärka viljan och Din förmåga att avgöra vad Du innerst inne vill.

"Vi vet vem vi är, men inte vem vi kan vara".        William Shakespeare

Det är Din tid och vi arbetar med dom metoder som passar Dig bäst.
Jag arbetar naturligtvis under fullständig tystnadsplikt och enligt psykosyntes-förbundets etiska regler.

Du får ett första förutsättningslöst "prova på-samtal" för endast 100 kronor.

Välkommen att kontakta mig