prairie

Coaching

I coaching arbetar Du med att öka Din fokuseringsförmåga och självkännedom.

Coachen hjälper Dig att hitta och utveckla Din vision. Du sätter upp och arbetar mot tydliga mål, prioriterar det viktigaste och hittar nya alternativ. Med coaching plockar Du fram Din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt. Det är Du som sitter inne med lösningen, Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Coachen hjälper Dig att frigöra Dina möjligheter och ger Dig verktygen för detta arbete.

”Nog vet man vad man är, men icke vad man kan bli!” William Shakespeare Coachen förtydligar Ditt agerande och reflekterar på Dina steg som Du tar mot Dina mål. Du arbetar med Dina inre hinder och ökar förändringskompetensen. Du utvecklar Din kreativitet och lär Dig tänka i nya banor. Det hjälper Dig att bli en bättre beslutsfattare i olika situationer.
Öka Din självmotivation och vilja och skapa balans i livet så att Du kan nå dit Du vill.

Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. I coachingen arbetar vi mer handlings- och lösningsinriktat.

Du kan bli coachad inom livets alla områden, arbetsliv, studier, sport och fritid, men också i Ditt privatliv.

Vi börjar med att prata om Din vision och vad Du vill ha ut av coachingen. Vi lägger sedan upp en plan och bestämmer hur många gånger vi ska träffas och hur ofta.

Jag arbetar naturligtvis enligt fullständig tystnadsplikt och enligt ICF:s etiska regler.

Du får ett första förutsättningslöst vägledningssamtal utan kostnad för dig.

Välkommen att kontakta mig!