suitcase

Livscoaching

Du vill förändra Ditt liv och I Livscoaching arbetar Du med hjälp av coachen, att genom personlig utveckling bli den Du är, nå Din potential och Dina drömmars mål. 

Coachen hjälper Dig att hitta och utveckla Din vision. Du sätter upp och arbetar mot tydliga mål, prioriterar det viktigaste och hittar nya alternativ. Med coaching plockar Du fram Din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt. Det är Du som sitter inne med lösningen, Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Coachen hjälper Dig att frigöra Dina möjligheter och ger Dig verktygen för detta arbete.

”Nog vet man vad man är, men icke vad man kan bli!” William Shakespeare Coachen ställer utmanande frågor, förtydligar Ditt agerande och reflekterar på Dina steg som Du tar mot Dina mål. Du arbetar med Dina inre hinder och ökar förändringskompetensen. Du ökar Din fokuseringsförmåga och självkännedom. Du utvecklar Din kreativitet och lär Dig tänka i nya banor. Det hjälper Dig att bli en bättre beslutsfattare i olika situationer.
Öka Din självmotivation och vilja och skapa balans i livet så att Du kan nå dit Du vill.

Utifrån de mål Du sätter upp och den process Du inleder så arbetar Du vidare, också mellan våra samtal.

Coachen är starkt närvarande, inkännande och icke-dömande.

Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. I coachingen arbetar vi mer handlings- och lösningsinriktat.

Du kan bli coachad inom livets alla områden, arbetsliv, studier, sport och fritid, föräldraroll, relationer, karriären, ja alla områden där du vill hitta en bättre balans i livet.

Vi börjar med att prata om Din vision och vad Du vill ha ut av coachingen. Vi lägger sedan upp en plan och bestämmer hur många gånger vi ska träffas och hur ofta.

Jag arbetar naturligtvis enligt fullständig tystnadsplikt och enligt ICF:s etiska regler.

Om Du vill får du ett första förutsättningslöst "prova på-samtal" för endast 150 kronor.

Välkommen att kontakta mig!